Het bestuur

Het bestuur van Stichting Bon Coeur bestaat uit 5 leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. De voorzitter is verantwoordelijk voor het selecteren van financieringsaanvragen. In overleg met de overige bestuursleden zal besloten worden welke projecten, organisaties of individuen zullen worden gefinancierd. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De bestuurders vormen dus een ´werkbestuur´ en zullen betrokken zijn bij de uitvoerende werkzaamheden. De bestuurders van Stichting Bon Coeur zijn onbezoldigd.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter De heer A.C. Goedhart
Secretaris / Penningmeester Mevrouw M.L. Goedhart-Noordhoek
Bestuurder De heer C.H. Goedhart
Bestuurder Mevrouw N. Nijhof-Goedhart
Bestuurder Mevrouw M. van Aardenne-Vooijs

Activiteiten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten. In het jaar 2022 is een bedrag van in totaal € 1.152.500,-  gedoneerd aan:

Armoedebestrijding:

Kunst&Cultuur:

Gezondheidszorg:

Hulpdieren:

Flexibel: